Derya Köse Kişisel Blog
Nisan 25th, 2007 at 9:51 pm
Posted by deryakose in Mescidi Aksa Resimleri

Mescidi Aksa bize emanet
Mescidi aksa

Esir Mescidi Aksa. Mescidi Aksa vahye dayalı diğer dinlerde olduğu gibi İslam’da da büyük bir öneme sahiptir. Resulullah (a.s.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: “Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime, Mescidi Haram’a ve Mescidi Aksa’ya.”

Mescidi aksa

al aksa mosque

Mescidi Aksan-in fotografi

Mescidi Aksa

Mescidi Aksa resmi

Kubbetuss sahra - ömer mescidi
Kubbetul sahra – ömer Mescidi

Kubbetu’s-Sahra, diğer adıyla Hz. ömer Camisi. Kubbetu’s-Sahra, Resulullah (s.a.s.)’ın miraca çıkarken bastığına inanılan kayanın üzerine inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetu’s-Sahra isimlendirmesi bu kayaya binaen verilmiştir. Ancak Türkiye’de hala birçokları tarafından Mescidi Aksa olarak bilinen mabed işte bu mabeddir. Gerçekte Mescidi Aksa, Kubbetu’s-Sahra’nın kıble tarafında bulunan daha büyük ve geniş bir mabeddir.