Derya Köse Kişisel Blog
Eylül 19th, 2006 at 10:39 am
Posted by deryakose in Gebelik Dönemi

(06-Mart-2005)Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Altunyurt, Sibel Deniz’in 7 bebeğini de dünyaya getirmesi durumunda bebekler için ciddi sakatlık riski olduğunu söyledi.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Altunyurt, yediz bebeklerinin tümünü doğuracağını açıklayan Sibel Deniz’in duygusal karar verdiğini savundu. 1999′da aşılama yöntemiyle hamile kalan bir kadının doğurduğu 7 bebeğin de öldüğünü kaydeden Altunyurt, şunları söyledi:

Sakatlık riski var
“Anne sağlıklı karar verme ortamından uzaklaştı. Oysa çocukların sakat doğma riski var. En az birinin nörolojik hasarla doğma oranı yüzde 80 – 90. Bunun yanında körlük, kol, bacak gibi uzuvlarının olmaması, bağırsak hasarı gibi riskler de var.” Altunyurt, şöyle devam etti: “Bebekler için en büyük risk erken doğum… Yediz gebelik 25 – 30. hafta arasında sonuçlanabilir. Yüksek ihtimalle kiloları. 800 gram veya altında olur.”
Yedizlerin doktoru Özer Gürbüz ise, “Tek beklentimiz, bebeklerin kendiliğinden anne karnında ölmesi. Bugün fetal redüksiyon işlemini yapsak, bebeklerin ikişer ikişer hayatına son verilmesi sağlıklı olur. Bu işlemin sonuna dek gebelik 13. haftaya gelir. Bu yüzden fetal redüksiyon işleminden artık söz edilemez” dedi.

Hekimler ikna etmeye çalışmalı

Prof. Dr. Gencay Gürsoy (İstanbul Tabip Odası Başkanı): “Annenin hayatını tehlikeye atması söz konusu olduğu zaman bununla ilgili yazılı bir kural yok. Hayati tehlike işin içine girdiği zaman hekime düşen, anneyi ve yakınlarını ikna ederek doğru tıbbi çözümü bulmaktır. Doktorların hastaya rağmen bir müdahalesi söz konusu olamaz… En son karar annenin kararıdır.”

Bilinci yerinde hasta zorlanamaz

Prof. Dr. Nur Center (Marmara Üniversitesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Öğretim Üyesi): Bu örnekte annenin hukuki sorumluluğu yok. Anne kanamalı, baygın halde gelirse doktorlar müdahale edebilir. Fakat bilinci yerindeyken hastayı kimse zorlayamaz… Çocukların hepsi sakat doğsa bile annenin hukuki sorumluluğu yok. Çünkü yüzde 20 de olsa sağlıklı doğma ihtimalleri var.

Bebekler için kampanya

Yediz bekleyen Sibel Deniz’e 5 bin YTL’lik yardım yapan Aliağa Belediyesi ile Aliağa Kaymakamlığı’nın bebekler için kampanya başlatacağı bildirildi.

 

Milliyet


Eylül 19th, 2006 at 10:34 am
Posted by deryakose in Gebelik Dönemi

(08-Mart-2005)Çalışan kadınların doğumdan sonra ilk altı ay günde 3 saat, sonraki altı ay ise 1.5 saat süt izni kullanmasını öngören tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen tasarıya göre, sağlık durumunun uygun olduğunu, beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinde doktor raporuylabelgeleyen kadın memur, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek. Bu durumdaki kadın memurun isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler doğum sonrası mazeret izni süresine eklenecek. Doğum öncesi izin hakkını kullanırken erken doğum yapan memurun, doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle kullanamadığı izinleri de doğum sonrası mazeret iznine eklenecek.

Doğum sonrası kadın çalışanlara çocuklarını emzirmeleri için ilk 6ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise günde 1.5 saat süt izni verilecek. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanacağı, kadın çalışanın tercihine bırakılacak. Kadın memurlar, gebeliklerinin 24′üncü haftasından itibaren, kadınişçiler ise gebeliklerinin belirlenmesinden doğuma kadar geçen sürede ve doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılamayacak.

-ERKEKLERE ÜCRETSİZ İZİN-

Doğum yapan kadın memura veya isteği halinde devlet memuru olan eşine, doğum sonrası mazeret izin sürelerinin bitimi tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde 12 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Bu haktan, en fazla 3 yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren kadın memur veya devlet memuru olan eşi de yararlanabilecek. Bu süre eşlerintalebi halinde toplam ücretsiz izin süresini geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki dönem halinde kullanılabilir.


Doğum yapan veya evlat edinen işçinin memur olan eşi de aynı süre ve koşullara uygun olarak bu haktan yararlanabilecek. Münferit olarak evlat edinme halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren erkek ya da kadın memur da aynı izin haklarından yararlanacak. Komisyonda, evlat edinmek üzere bakım sözleşmesi yapan kadın ve erkek çalışanların ücretli izin hakkından yararlanmasına ilişkin hüküm, tasarı metninden çıkarıldı.

Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde ve bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren verilecek izinler ile erkek işçinin, eşinin doğum yapması ya da evlat edinme nedeniyle almış olduğu izin sürelerinde işe gelmemesi iş akdinin feshinde gerekçe olamayacak.

-İŞÇİLERE 6 AY ÜCRETSİZ İZİN-

Tasarı ile 16 haftalık doğum izninin tamamlanmasından, çoğul gebelik halinde 18 haftanın tamamlanmasından sonra veya en fazla üç yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda, çocuğun bakımı için kadın işçiye veya işçi olan eşine istekleri halinde, her biri için ayrı ayrı 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesine olanak sağlandı. Bu süreler eşlerin istemi durumunda birbirini izleyen 6 aylık dönemler halinde kullanılabilecek. Eşlerin birlikte izin istemesi durumunda öncelik kadın işçiye ait olacak ve eşler izin sürelerini birbirlerine devredemeyecek.

Devlet memuru olarak çalışan ve doğum yapan veya evlat edinen memurun işçi olan eşi de aynı süre ve koşullara uygun olarak bu haktanyararlanabilecek. Münferit olarak evlat edinme amacıyla en fazla 3 yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, erkek ya da kadın işçi de aynı izin haklarından yararlanacak. Doğum ya da evlat edinme iznini kullanan işçi, izin dönüşü aynı konumdaki işçilerle aynı şartlarla eski işine veya benzer işe başlatılacak. 

THE HEALTH NEWS .org  siteden alıntı.