Derya Köse Kişisel Blog
Temmuz 19th, 2007 at 12:00 pm
Posted by deryakose in İslamda Kadın

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

Kadınların en hayırlısı, kocası ona baktığı zaman mesrûr olur, bir şey söylediğinde emrini yerine getirir. Nâmûsunda ve malında, kocasının hoşlanmıyacağı bir harekette de bulunmaz. buyurur.

Başka bir hadîsi şerîflerinde:

Dünyânızdan bana üç şey sevdirildi; kadın, güzel koku ve gözümün nûru namaz. buyurmakla, kadına sevgi, saygı ve şefkat gösterilmesi gerektiğine dikkati çekmişlerdir.

Dünyânın hepsi metâ, eşyâdır. Ve Dünyânın en hayırlı varlığı ise, sâlihâ kadındır. hadîsi şerîfi de, İslâmın kadına verdiği büyük kıymetin bir başka ifâdesidir.

Sâliha kadınların huzur ve sükûn kaynağı olduklarına işâretle Rasûli Ekrem (s.a.v.) Efendimiz:”Cenâbı Hakk her kime iyi bir eş nasîb etmişse, onun ayakta durmasına ve dîninin yarısına yardım etmiştir. (Dîninin diğer) yarısını da kendi çalışarak muhâfaza etsin ve Allâhdan korksun. buyurmuşlardır.

Bu anlamda diğer bir hadîsi şerîfte de şöyle buyurulur:

Dört şey kime verilmişse, ona dünya ve âhiretin hayrı verilmiş olur; Şükreden kalb, Allâhı anan lisân, belâya sabreden beden, nâmûsunda ve kocasının malında hıyânet etmeyen kadın.


Ekim 3rd, 2006 at 4:59 pm
Posted by deryakose in İslamda Kadın

 ÖZÜR HALİ

Özürlüler beş vakit için abdest alır. Abdest almak içinde o vakit namaz vaktinin girmesini beklemek gerekir. Özürlünün bir namaz için vakit girmeden aldığı abdest, vaktin girmesiyle bozulur.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN