Derya Köse Kişisel Blog
Ekim 11th, 2006 at 8:39 pm
Posted by deryakose in Asri Saadet

Bir hurma kütüğüne dayanarak hitapta
bulunurdu.
Pür dikkat dinleyen aşıklarına.
Duyulan ihtiyaç üzerine
Bir minber yaptılar SULTANA.
onun üzerinde hutbe vermeye başlayınca
kendisini terketmesi üzerine
hurma kütügü,
Bir deve inleyişi gibi
inleyip ağlamaya başladı.
Alemlerin NURU zirve peygamber,
minberden inip kütüğü meshedip okşadı.
Kütük inlemeyi bırakıp sükunet buldu.
O seviyordu ya artık aglamıyor,inlemiyordu.
emir verdi GÜL SULTAN.S.A.V.
KURURSA BU HURMA KÜTÜGÜ AŞKINDAN
Minberin altına gömün,
isterim bizden ayrılmasın.
KURUDU GÖMDÜLER
EY TAŞ GÖNLÜM DUYUYORMUSUN…!
BİR KÜTÜK BİLE OLAMIYORSUN

Selam sana nazlı Nebi

Selam sana gözbebeği

Mevla’nın kudretiyle selam

Selam sana nur-i dilara

Selam sana Hakk habibi

Rahman’ın kudretiyle selam

Selam sana Andelib_i Zişan

Selam sana Muhammedi

Cebrail’in yüreğiyle selam

İbrahimce selam sana

Rahimce selam sana

Gafurca selam

Selam sana ey yetimler padişahı

Selam sana Ahmedi nefesli yar

Eyyupça selam sana

Selam sana ya Habiballah

Selam sana ya Nebiallah

Selam sana ya Resulallah

Ya Resulallah

Sen, sevmek için istenen

Can, dudakta istenen

Sevda ikliminin en güzel mevsiminin

En güzel çiçeğisin

Ey Gül, ey Gonca-i Nûr, meftun yaprak, hâr sana

Sensin gönüller Mâhı, bu yaz, bu bahar Sana

Mûcize saltanatın taşları ayna yapar,

Her ırmak ve her deniz, her leyl-ü nehar Sana

<


Ekim 11th, 2006 at 8:24 pm
Posted by deryakose in Asri Saadet

Peygamberimiz (sav) sadece kendisine vahyolunana uymuştur
Peygamberimiz (sav)’in tüm alemlere örnek olan tevekkülü
Peygamberimiz (sav) insanlardan hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah’ın hoşnutluğunu aramıştır
Peygamberimiz (sav)’in zorluklar karşısındaki güzel tavrı
Peygamberimiz (sav) yanındakilere daima hoşgörülü davranmıştır
Peygamberimiz (sav)’in tüm insanlığa örnek adaleti
Peygamberimiz (sav)’e itaat eden Allah’a itaat etmiş olur
Peygamberimiz (sav) insanları vicdanlarını etkileyecek şekilde hikmetle uyarıp korkutmuştur
Peygamberimiz (sav) konuşmalarında daima Allah’ı tesbih ederdi
Peygamberimiz (sav) bir “Müjdeleyici” idi
Peygamberimiz (sav), kavmine kendisinin de bir insan olduğunu hatırlatmıştır
Peygamberimiz (sav) Müslümanların üzerlerindeki zorlukları kaldırmıştır
Peygamber Efendimiz müminlere çok düşkün ve şefkatliydi
Peygamberimiz (sav)’in müminler için bağışlanma dilemesi ve dua etmesi
Peygamberimiz (sav)’in, Müslümanların menfaati için aldığı sadakalar onların temizlenmesine vesile olmuştur
Peygamberimiz (sav) müminlerle istişare ederdi
Allah, Peygamberimiz (sav)’e ün ve şeref vermiştir
Peygamberimiz (sav)’in ince düşünceli ve nezaketli olması
Allah Peygamberimiz (sav)’i her zaman korumuştur
Peygamberimiz (sav)’in temizliğe verdiği önem
Peygamberimiz (sav)’in duaları