Derya Köse Kişisel Blog
Temmuz 8th, 2010 at 1:11 pm
Posted by admin in İslami Konular

MİRAÇ KANDİLİ

Miraç; alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize;Mekke döneminde bir gece,Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için once Mescid-I Aksa’ya oradan da semalara yaptırılan hikmet yüklü yolculuğu ifade eder.

Miraç hadisesi, müminlerin Allah’a olan imanları ve Hz.Peygamber’e karşı bağlılıklarını pekiştiren bir sınav, Peygamber Efendimiz için de Yüce Mevla’nın yardım ve desteğine mazhar olarak risalet görevinde moral kazanma vesilesi olmuştur.Miraç bizlere, insanın,ilahi rızıya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan derecede nice üst makamlara ulaşabileceğini gösterdiği gibi,mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin,öncelikle gönül ve ruh temizliğinden,ahlaki erdemlere yükselişten,herşeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini de hatırlatmaktadır.

Miraç gecesi farz kılınan beş vakit namazın ‘‘Müminlerin miracı’’olarak nitelendirilmesi de,namazın böyle bir yükselişte ne derece etkin ve önemli bir ibadet olduğunu gösterir.Gerçekten sadece bedeni ile değil özüyle,gönlüyle,duygu ve düşüncesiyle Allah’a yönelen ve namazda Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yakalayan bir mü’min,daima O’nun gözetimi ve desteği altında olduğunu hatırından hiç çıkarmayacak,bu bilinçle hayatının bütününe farklı bir anlam yükleyecektir.

Bu gece idrak ettiğimiz kandil vesileyle geçmişimizin muhasebesini yaparak geleceğimizi daha aydınlık kılabilirsek,sadece çevremizdeki insanlara değil bütün kainata sevgi,dostluk,hikmet ve rahmet penceresinden bakmaya başlayabilirsek,bize sunulan bu altın fırsatı iyi değerlendirmiş,birey ve toplum olarak Mirac’ı gerçekten idrak etmiş oluruz.

Manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere,bunalan ruhlara bu gecenin huzur getirmesi dileğiyle, Mirac kandilinizi tebrik ediyor, bu gecenin bütün insanlığın barış,huzur ve mutluluğuna,bütün müminlerin de arınmasına ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.